Den Otter HR & Loopbaan

Ontwikkeling van mens & organisatie

Diensten voor werknemers

 

Als werknemer, werkzoekende, student of scholier kun je behoefte hebben om je loopbaan onder de loep te nemen of in een situatie terecht komen dat dat nodig is. Daarbij is ondersteuning mogelijk.

 

Loopbaancoaching / begeleiding

Loopbaancoaching of loopbaanbegeleiding bestaat uit de volgende stappen:

1) Kennismakingsgesprek en het formuleren van de coachingvraag. 

2) Stappenplan opstellen. In het stappenplan wordt opgenomen wat de aanvrager doet en wat de loopbaancoach doet afhankelijk van de coachingvraag. Samen spreken we af hoeveel gesprekken wenselijk zijn. In overleg met jou kan de inzet van een test onderdeel van de coaching zijn. 

3) De uitvoering van het traject.

 

Beroepskeuze / studiekeuze-advies

Een kennismakingsgesprek (of gesprekken) waarin we samen kijken naar wie je bent, je thuissituatie, welke vakken je goed in bent en wat je leuk vindt, jouw ideeën over de toekomst en een beroepskeuzetest. Aan de hand van de uitkomst kijken we op welke  richtingen je je vervolgens gaat oriënteren. Er komt nooit één afgebakende optie uit. Tests geven een richting voor verdere beroepenoriëntatie. 

 

Tarieven

Ter indicatie: Een beroepskeuze of studiekeuze advies kan al vanaf 200,- euro. Hierbij zit dan inbegrepen: Een digitale vragenlijst, een online beroepskeuzetest en een online afspraak waarin er handvatten worden aangereikt voor vervolgoriëntatie. 

Afhankelijk van de vraagstelling, is loopbaanadvies mogelijk vanaf 250,- euro. Hierbij zit dan inbegrepen: een digitale vragenlijst, de inzet van een passende test en een gesprek.

Wanneer er meer tests en/of gesprekken nodig zijn, wordt er een offerte op maat gemaakt.