Diensten voor werknemers

 

Als werknemer, werkzoekende of student kun je behoefte hebben om je loopbaan onder de loep te nemen of in een situatie terecht komen dat dat nodig is. Daarbij is ondersteuning mogelijk.

 

Loopbaanoriëntatie

Loopbaanoriëntatie bestaat uit de volgende stappen:

1) Kennismakingsgesprek en het formuleren van de (coaching)vraag. 

2) Stappenplan opstellen. In het stappenplan wordt opgenomen wat de aanvrager doet en wat de loopbaancoach doet afhankelijk van de coachingvraag. Samen spreken we af hoeveel gesprekken wenselijk zijn.

Loopbaanoriëntatie bestaat meestal uit een aantal gesprekken met daartussen voldoende tijd voor jou om de afgesproken acties uit te voeren.

In overleg met jou kan de inzet van één of meerdere tests onderdeel van de coaching zijn. Enkele voorbeelden van testmogelijkheden zijn: de DISC-scan, werkwaardentest, persoonlijkheidstest, IQ-test, managementtest, beroepentest.
Tests worden ingezet voor inzicht in ontwikkelmogelijkheden in een functie en bij loopbaan- en beroepenoriëntatie. Er komt daarbij nooit één afgebakende optie uit. 

3) De uitvoering van het traject.